Stemdan.nl is neutraal en onafhankelijk. Het biedt alleen informatie om de stembusgang zo makkelijk mogelijk te maken en geeft tips over hoe je je stem kunt bepalen. Stemdan.nl is op geen enkele manier gelieerd aan welke politieke partij dan ook. Ook op financieel gebied is het initiatief onafhankelijk. Met enkele andere initiatieven die hetzelfde doel nastreven, heeft Stemdan.nl afspraken gemaakt over samenwerking en wederzijdse promotie.

Contact

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Stemdan.nl? Er is een online pressroom. Verder kun je een mail sturen naar hallo@stemdan.nl.

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten of volg ons: